temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
บทความทั้งหมด: » กิจกรรมสมาคม
เชิญชวนร่วมงานขึ้นดอย 2560 และจองเสื้อ หมวก และที่พักสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 พ.ย. 2560 เวลา 10:06 น.)


งานเสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2559 เวลา 17:23 น.)


เชิญร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมีสการพระบรมธาติดอยสุเทพ


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2559 เวลา 17:21 น.)


ขอเชิญรับพบปะนักศึกษาและกิ๋นข้าวตอน


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2559 เวลา 17:49 น.)


กอล์ฟการกุศล“วิทยา 6 ทศวรรษ”

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล“วิทยา 6 ทศวรรษ” ชิงถ้วยเกียรติยศองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.พ. 2559 เวลา 11:50 น.)


กิจกรรมสาธารณะกุศล 59

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 

(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.พ. 2559 เวลา 10:50 น.)


ศิษย์เก่ารหัส 105 มอบเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาชีววิทยา

     ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 105 ดร.วีระชัย ณ นคร มอบเงินทุนการศึกษาแก่คณะวิทยาศาสตร์ และสมทบทุนสร้างห้องพักนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา 
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.พ. 2559 เวลา 10:39 น.)


ศิษย์เก่าบริจาคเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์

   ผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 มอบเงินบริจาคแก่คระวิทยาศาสตร์
 

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.พ. 2558 เวลา 14:19 น.)


ขอเชิญร่วมงาน ปิโตรเคมีคืนสู่เหย้าแนะนำน้องและร่วมฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 2557 เวลา 19:42 น.)


เชิญชวนร่วมงานแข่งขันกอล์ฟ CMUSAA Golf Charity 2014


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 2557 เวลา 18:40 น.)


กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ @ เชียงราย

http://www.facebook.com/#!/events/101869283315468/
(ปรับปรุงล่าสุด: 31 พ.ค. 2556 เวลา 16:16 น.)


กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2555
 

              กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี  2555  เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555  ณ Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 3301หรือ 0 5394 3308


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 มิ.ย. 2555 เวลา 17:00 น.)


แผนงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ (ศูนย์ภาคเหนือ) ปี 2554-2555


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 พ.ค. 2555 เวลา 11:07 น.)