temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
เชิญชวนร่วมงานแข่งขันกอล์ฟ CMUSAA Golf Charity 2014
(Update: 2014-09-12 18:40:51)
ทางสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานแข่งขันกอล์ฟ CMUSAA Golf Charity 2014

สถานที่จัด แหลมฉบังกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์คันทรีคลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

กำหนดการ
10.00 - 11.30 น.  รายงานตัว
11.10 - 11.45 น.  Soft Lunch meal
12.00 น.               Start Golf Gun
17.30 น.               ส่งคะแนนการแข่งขัน
18.30 น.               เริ่มงานเลี้ยง และแจกของรางวัล
20.30 น.               เสร็จงานเลี้ยง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าสมัคร
1. ทีมทั่วไป  ทีมละ 30,000 บาท
2. ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 50,000 บาท
โดยทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับกระเป๋ากอล์ฟ ท่านละ 1 ใบ  และผู้ชนะแต่ละไฟต์จะได้รับถ้วยรางวัลและถุงกอล์ฟ

รางวัลประกอบด้วย
1. ชนะเลิศประเภททีม ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ องคมนตรี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รองชนะเลิศประเภททีม ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
3. ชนะเลิศ ไฟล์ท A ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองชนะเลิศ ไฟล์ท A ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ชนะเลิศ ไฟล์ท B ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. รองชนะเลิศ ไฟล์ท B ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ศาตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ชนะเลิศ ไฟล์ท C ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.ทรงภพ พลจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
8. รองชนะเลิศ ไฟล์ท C ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. รางวัลบู้บี้ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สมหมาย เตชวาล ประธานจัดงาน และ อุปนายกสมาคมฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญสั่งจองของที่ระลึกในการจัดงานกอล์ฟการกุศล

o   ถุงกอล์ฟที่ระลึก สีม่วง แถบสีทอง พร้อมกับปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษ     ราคา 3,500 บาท รวมค่าจัดส่ง

o   กระเป๋ากอล์ฟที่ระลึก สีม่วง แถบสีทองพร้อมกับปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษ    ราคา 800 บาท รวมค่าจัดส่ง

-    กรุณาสั่งจองภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมายเลขบัญชีสมาคม
ชื่อบัญชี “ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 405-188019-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม็กแวลู

ชื่อผู้ประสานงานจัดงาน
1. ดร.สมหมาย เตชวาล E-mail: sommai_dmr@hotmail.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-913-9769
2. นายสุรพล ฉัตรอนันทเวช E-mail: surapol_chatanantavej@huntsman.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-802-8877
3. นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา E-mail: phromphron@gmail.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-668-5571
4. นางสาวอัญชลี วานิชทวีวัฒน์ E-mail: Anchalee.W@azay.co.th โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-047-879

CMUSAA Golf Charity 2014 brochure.pdf