temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
กอล์ฟการกุศล“วิทยา 6 ทศวรรษ”
(Update: 2016-02-03 11:50:42)
สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล“วิทยา 6 ทศวรรษ” ชิงถ้วยเกียรติยศองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงภพ พลจันทร์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2555 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ 46 ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ