temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
บทความทั้งหมด:
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-30 เมษายน 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:15 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1-15 เมษายน 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:14 น.)


เชิญชวนร่วมงานขึ้นดอย 2560 และจองเสื้อ หมวก และที่พักสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 พ.ย. 2560 เวลา 10:06 น.)


เชิญชวนร่วมงานขึ้นดอย 2560 และจองเสื้อ หมวก และที่พักสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 เม.ย. 2560 เวลา 13:45 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-31 มีนาคม 560


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:36 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 มีนาคม 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 น.)


ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีและเคมีอึตสาหกรรม ร่วมเสวนาแนะแนวน้องๆ ในการเตรียมตัวสมัครานและการเข้าทำงาน

      กิจกรรมเสวนา โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กับภาควิชาเคมีและภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและเคมีอุตสาหกรรม ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน การทำกิจกรรม และการทำงานจากพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยศิษย์เก่าหลายรุ่นรหัสได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสวนา หัวข้อ "พี่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" "แรงบันดาลใจ" และ "ตลาดงาน/การ   วันที่  29 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 14:49 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-31 มกราคม 60


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:37 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 มค.60


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.พ. 2560 เวลา 15:50 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-31 ธค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.พ. 2560 เวลา 15:50 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 ธค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.พ. 2560 เวลา 15:49 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 ธค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.พ. 2560 เวลา 15:40 น.)


ให้โอวาทบัณฑิตรุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2559

นายสมพงษ์  หริจันทร์วงค์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 23 มกราคม 2560) ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.พ. 2560 เวลา 14:34 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 พย.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:24 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-31 ตค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:23 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 ตค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:21 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-30 สค.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:19 น.)


วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 กย.59


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 พ.ย. 2559 เวลา 15:19 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [8]