temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2292 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Email cmusaa@gmail.com
Website : http://alumni.science.cmu.ac.th
สำหรับท่านที่ต้องการ บริจาคเป็นเงิน หรือ ทุนการศึกษาโดยทันที ท่านสามารถโอนเงิน เข้าธนาคารกสิกร สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี "สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ
1. บัญชีทั่วไป    เลขบัญชี 405-188062-7 (ทั่วไป)
2. บัญชีสำหรับค่าสมาชิก    เลขบัญชี 405-188092-8 (ค่าสมาชิก)
3. บัญชีรับบริจาคทุนการศึกษา    เลขบัญชี 405-188109-7 (ทุนการศึกษา)
4. บัญชีสำหรับการทำกิจกรรม    เลขบัญชี 405-188019-8 (กิจกรรม)
จากนั้นกรอกข้อมูลการแจ้งความจำนงตามฟอร์มด้านล่าง แล้วส่งสลิปเงินโอนมาทางอีเมลล์ cmusaa@gmail.com  หรือ Fax : 053-222-268 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารการบริจาค