temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีฯ  อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีคุณูปการ ณ บริเวณอาคารเคมี 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อบูชาและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นมีพิธีเปิดการใช้ลิฟท์อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการ โดยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเวลา 09.30 น. มีพิธีทำบุญ สืบชะตา และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. มีการจัดกิจกรรมของภาควิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งการบรรยายเชิงวิชาการ และกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าฯ