temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557
(Update: 2015-02-10 13:58:10)
            นายสมพงษ์  หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ   ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงิน และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ กองทุน บริษัท ห้างร้าน รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่า อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และผู้มีจิตเมตตา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้มีผู้มีอุปการคุณ รวมถึงเจ้าของทุนและผู้แทนบางส่วนมาร่วมมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์